KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Tek. Şube Müdürü /  Mühendis Timuçin ÇOT

1. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak

2. Yapılması tasarlanan yazılımlara ait işlerin analizi ile iş akış şemaların hazırlığı yapmak

3. Yazılımda İhtiyaç duyulan veri tabanı tasarımlarını gerçekleştirmek

4. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek

5. Hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının,  yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla bilişim desteği sunmak.

6. Yaptığı yazılımların test sonuçlarına göre projelerdeki eksiklikleri gidermek.

7. Yaptığı yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek şekilde güvenlik önlemlerini almak

8. Yazılımların kesintisiz ve etkin şekilde kullanımına yönelik kullanıcılara destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek

9. Gerekiyorsa son kullanıcılara eğitim vermek

10. Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek


Ağ ve Sistem Şube Müdürü / Mühendis Cafer Enez SEVİNDİ

1. Ana sistem ve network yönetimi ve tüm ekiple ile iş koordinasyonu sağlama 

2. Firewall ana sistem yönetimi

3. Serverların yönetimi kurulumu ve bakımı

4. Switch konfigürasyon ayarlarının yapılması ve yönetimi

5. IP Yönlendirme, NAT ve DMZ takibi ve yönetimi

6. Anasistem odası kontrolü ve bakımı

7. ULAKNET UUYS sistemini takibi ve koordinasyonu

8. Olta ve siber saldırıların ve spam gateway takibi ve yönetimi

9. Tüm server ve switchlerin şifre - IP adreslerinin kontrolü ve saklanması

10. Teknik şartnamelerin hazırlanması

11. Wifi(Kablosuz internet) ve NAC sunucun yönetimi ve kontrolü

12. Daire başkanının verdiği diğer işler


Siber Güvenlik Şube Müdürü / Mühendis Nuri ŞANNAN

              1. Siber güvenlik ekibini ve faaliyetlerini yönetmek.

              2. Siber güvenlik altyapısını tasarlamak.

              3. Siber mühendislik alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

              4. Sistemlerin saldırı açıklarını analiz etmek, açıklıkları kapatmak,  gerektiği durumlarda yeni yazılımlar üreterek değişiklik ve iyileştirmeler yapmak.

              5. Siber saldırılarda meydana gelebilecek kayıpları asgari düzeyde tutmak.

              6. Siber saldırı ataklarına siber güvenlik araçlarını efektif kullanmak.

              7. Hassas verileri siber saldırılardan korumak için güvenlik önlemlerini planlamak ve yürütmek.

              8. Yazılımları gerektiğinde güncellemek ve onarımını yapmak.

             10. Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uygun siber güvenlik süreçlerini yönetmek.

             11. Siber güvenlik seviyesini sürekli iyileştirmek.

             12. Kullanıcılara yapılan sistem değişikliği hakkında bilgilendirmede bulunmak-bilinçlendirmek.

             13. Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması için çalışmalar yürütmek.

             14. Daire başkanının verdiği diğer işler


 Teknik Destek Hizetleri Şube Müdürü / Teknisyen Cem KAPUKAYA 

1. Bilgisayar donanım arızası onarım işlemleri

2. Bilgisayar formatlama ve işletim sistemi yüklemek

3. Virüs programı yüklemek ve güncellemek

4. Yeni gelen bilgisayarları imajını alıp kendi dahili deposuna kayıt etmek.

5. Özel yetenek sınavları yapılacağı zaman sınav bölgelerine Wifi (Kablosuz Ağ) cihazı kurup test etmek.

6. Daire Başkanı ve Şube Müdürünü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7. Haftalık Jeneratörün çalıştırılması


Öğretim Görevlisi Barış BABÜROĞLU

1. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak

2. Yapılması tasarlanan yazılımlara ait işlerin analizi ile iş akış şemaların hazırlığı yapmak

3. Yazılımda İhtiyaç duyulan veri tabanı tasarımlarını gerçekleştirmek

4. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek

5. Hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının,  yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla bilişim desteği sunmak.

6. Yaptığı yazılımların test sonuçlarına göre projelerdeki eksiklikleri gidermek.

7. Yaptığı yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek şekilde güvenlik önlemlerini almak

8. Yazılımların kesintisiz ve etkin şekilde kullanımına yönelik kullanıcılara destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek

9. Gerekiyorsa son kullanıcılara eğitim vermek

10. Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek


Öğretim Görevlisi Abdurrahman KÜÇÜKKOÇ

1. Firewall Yönetimi

2. Routing, NAT vb. network faaliyetleri

3. Fiziksel-Sanal sunucu sistemlerinin kurulum ve yönetimi

4. Sistem odaları kontrolü

5. ULAKNET UUYS,OLTA sistemlerinin takibi

6.USOM(SOME) takip ve yönetimi

7. Siber saldırıların takibi

8. AntiSpam vb. sistemlerin takip ve yönetimik

9. Teknik şartnamelerin hazırlanması

10. Yedekleme sistemlerinin kurulum-yönetimi

9. DHCP, DNS vb. network varlıklarının yönetimi 

10. Daire başkanının verdiği diğer işler


Mühendis Ümit ÖZYEŞİLDAĞ

1. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak

2. Yapılması tasarlanan yazılımlara ait işlerin analizi ile iş akış şemaların hazırlığı yapmak

3. Yazılımda ihtiyaç duyulan veritabanı tasarımlarını gerçekleştirmek

4. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek

5. Hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının,  yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla bilişim desteği sunmak

6. Yaptığı yazılımların test sonuçlarına göre projelerdeki eksiklikleri gidermek

7. Yaptığı yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek şekilde güvenlik önlemlerini almak

8. Yazılımların kesintisiz ve etkin şekilde kullanımına yönelik kullanıcılara destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek

9. Son kullanıcılara eğitim vermek

10. Daire başkanının ve şube müdürünün verdiği diğer işler


Grafiker Yusuf ÖZTUNÇ

1. Grafik tasarım ( Bilgi işlem daire başkanlığı bilgisi dâhilinde üniversitemiz fakülteleri birimleri bölümleri meslek yüksekokullarının ihtiyacı olan afiş, broşür, dergi, kartvizit, web tasarım vb. materyallerin tasarımı )

2. Üniversitemiz web sayfasının tasarımı, geliştirilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi ( Ana sayfa, fakülte, meslek yüksekokulu, birim, bölümler de dâhil )

3. Web sayfasının CSS ve HTML alt yapısının oluşturulması, kodlaması, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi

4. Üniversitemiz web sayfasının ( Ana sayfa ) takibi, kontrolü, rektörlüğümüzün ve daire başkanlığımızın bilgisi dâhilinde gerekli değişiklik ve yeniliklerin eklenmesi

5. Web sayfasına yeni kullanıcıların eklenmesi 

6. Web sayfası kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve kontrolünün sağlanması

7. Web sayfasında kullanıcıların yetkilendirilmesi ve yetkilerinin iptali ve şifre işlemleri

8. Personel takip siteminde personel takibi için kullanıcı tanımlanması ve yetkilendirilmesi

9. Daire başkanının ve şube müdürünün verdiği diğer işler


Tekniker Savaş DENGE

1. Bilgisayar donanım arızası onarım işlemleri

2. Bilgisayar formatlama ve işletim sistemi yüklemek

3. Virüs programı yüklemek ve güncellemek

4. Yeni gelen bilgisayarlarının kalıp dosyası (image)’nı alıp kendi dahili deposuna kayıt etmek.

5. Özel yetenek sınavları yapılacağı zaman sınav bölgelerine Wifi (Kablosuz Ağ) cihazı kurup test etmek.

6. Daire başkanı ve şube müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7. Haftalık jeneratörün çalıştırılması


Teknisyen Hacı DAĞCI

1. Telefon arızalarını onarmak

2. Sisteme telefon tanımlamak

3. Numara tahsisi yapmak

4. Dış hat işlemlerini yürütmek

5. Daire başkanı ve şube müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

6. Sanal santral yönetimi


ÖZEL KALEM /  Salih GÜLER

1. Özel kalem görevlerini yerine getirir

2. Yazı işleri görevlerini yerine getirir

5. Birimin emekli sandığı işlemlerini yerine getirir

6. Personelin özlük işlemlerini yerine getirir

7. Enformatik bölüm başkanlığının yazı işleri işlemlerini yerine getirir

8. Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğünü yazışmalarını yerine getirir

9. Bilgi işlem daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir


Said TAT

1. Network destek işleri 

2. Network kaynaklı hataların yerinde kontrolü ve çözümü 

3. Switchlerin fiziksel kurulumu ve montajı 

4. KTP arızalı cihazların takibi ve onarımı 

5. IP kamera sunucularının takip bakım onarımı arıza ve yedekleme işlerinin takibi ve ilgili birime teknik destek olmak 

6. Yeni eposta hesaplarının açılması ve şifre işlemleri

6. Daire başkanının ve şube müdürünün verdiği diğer işler

7. Personel takip siteminde personel takibi için kullanıcı tanımlanması ve yetkilendirilmesi

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı