KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yeni Web Sayfamızın kullanıcı eğitimleri verilmeye devam ediyor.-25.05.2022

Üniversitemiz bilgi işlem daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Web otomasyonu ek ders otomasyonu ve personel bilgi sistemi otomasyonu girişleri tek merkezden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kurumsal eposta kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacaktır. Bu sistemlerin kullanılabilmesi için tüm akademik ve idari personelimizin 15.06.2015 tarihine kadar pbs.ksu.edu.tr adresinden giriş yaparak üyeliklerine doğrulamaları ve özgeçmiş bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir söz konusu bu duyurunun tüm Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim...

Yeni Web Sayfası Eğitimi