Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tümü Yetki Ve Sorumluluklarımiz

Kanun, Yönetmelik, yönerge, tüzük ve Genelgelerle belirlenmiş olan yetkilerle sınırlı olup, Rektör veya Rektör’ün uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.             Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinin Bilgi İşlem hizmetleri (yazılım, otomasyon, web) konusundaki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere;             Üniversite içinde bilişim alt yapısını oluşturmak, Eğitim, öğretim ve araştırmalarda; bilgi teknolojileri alt yapı, donanım ve yazılım desteği sağlamak,             Bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek, Teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak amaçları ile yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak dairenin ve bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır 

...
Tümü Gerekli Bilgiler
Bilgi İşlem Etkinlik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı